5.4.91 - Nymøllevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nymøllevej

 • Plannummer

  5.4.91

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  40580 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Områdets anvendelse

  Øvrigt stationsnært område.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsens etageareal må ikke overstige 40.580 m2. Bygningshøjden må ikke overstige kote 32,40. Det åbne landskab langs Ravnholmstien skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

 • Status

  Aflyst