Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Sideindex
Nyheder
Miljøvurdering
Retsvirkninger
Download strategier
Sideindex
 

Sideindex

!   A   B   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   1   2   3   4   5   6   7   8


!

!Forside

Til toppen af siden


A

Affald
Affald, vand og spildevand
Andre planer
Arealer til detailhandel
Arkitekturpolitik

Til toppen af siden


B

Befolkning og boliger
Biologiske interesser
Bondebyen
Butiksstørrelser
Bydele
Bygningskultur
Byudvikling

Til toppen af siden


D

Definitioner
Den besøgte og kulturelle by
Den blå og grønne by
Den regionale klimastrategi
Den regionale udviklingsplan 2012
Den smukke og levende by
Detailhandel
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Dyrehavegårds Jorder

Til toppen af siden


E

Erhverv

Til toppen af siden


F

Fingerplan 2013
Firskovvejområdet
Forslag
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Fredninger mv.
Friluftsanlæg
Friluftsområder

Til toppen af siden


G

Generelle rammer
Geologiske værdier
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
Gågade

Til toppen af siden


H

Handlinger
Hidtidig planlægning
Hjortekær
Hjortekær bydel
Hvad er arkitektur?
Hvad er kvalitet?
Hvad gælder
Hvad kan kommunen gøre?

Til toppen af siden


I

Interaktive kort

Til toppen af siden


K

Kanalvejsområdet
Kgs. Lyngby
Kgs. Lyngby
Kladdeliste
Klima og energi
Klimatilpasningsplan
Kollektive trafikanlæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg 1/2013 - Klimatilpasningsplan
Kommuneplantillæg 10/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Kommuneplantillæg 11/2013 for Dyrehavegårds Jorder
Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder
Kommuneplantillæg 12/2013 for Sorgenfrigaards Villakvarter
Kommuneplantillæg 14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Kommuneplantillæg 15/2013 for Fortunbyen
Kommuneplantillæg 16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
Kommuneplantillæg 2/2013 for Buddingevej 50
Kommuneplantillæg 21/2013 Sorgenfri stationsområde øst
Kommuneplantillæg 22/2013 - for Virumgård
Kommuneplantillæg 4/2013Kommuneplantillæg 4/2013 - 21/2009 for Christian X´s Allé 3 - 7
Kommuneplantillæg 5/2013 - 22/2009 for Kongevejen 205-209
Kommuneplantillæg 6/2013 - Virumgårdsvej
Kommuneplantillæg 7/2013 - Ændring af bymidteafgrænsningen
Kommuneplantillæg 8/2013 for p-hus på Hollandsvej
Kommuneplantillæg 9/2013 for Holmekrogen
kptillæg
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kystnærhedszone
Københavns befæstning

Til toppen af siden


L

Landskab
Landskab
Landskabelige værdier
Landsplandirektiv for detailhandel
Landsplanredegørelser
Lavbundsarealer
Lavenergibyggeri og opsamling af regnvand
Letbane
Lokalplaner
Lundtofte
Lundtofte bydel
Lyngby
Lyngby bydel
Lyngby Idrætsby

Til toppen af siden


M

Til toppen af siden


N

Nabokommuner
Natura 2000
Naturbeskyttelse

Til toppen af siden


O

Offentlig service

Til toppen af siden


P

Parkering
PDFvejledning

Til toppen af siden


R

Rammer
Rammer for enkelt områder
Rammer_forslag
Redegørelse for biologiske interesser
Redegørelse for drikkevandsinteresser
Redegørelse for friluftsanlæg
Redegørelse for friluftsområder
Redegørelse for Klimatilpasningsplanen
Redegørelse for kollektive trafikanlæg
Redegørelse for lavbundsarealer
Redegørelse for Natura 2000
Redegørelse for naturbeskyttelse
Redegørelse for skovrejsning
Redegørelse for stationsnære områder
Redegørelse for stier
Redegørelse for tekniske anlæg
Redegørelse for vejnet
Redegørelse for VVM - tillæg/anlæg
Retningslinjekort
Retningslinjer
Ringbyen langs Ring 3
Ringbyens nye muligheder
Ringbyens styrker

Til toppen af siden


S

Sammenhæng med andre planer
Skovrejsning
Sorgenfri
Sorgenfri
Sorgenfri bydel
Spildevand
Stationsnære områder
Stier
Strategier
Støj i landzone
Særlig pladskrævende detailhandel
Søg på matrikel eller adresse
Søg via kort
Søgevejledning

Til toppen af siden


T

Taarbæk
Taarbæk bydel
Tekniske anlæg
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Trafik

Til toppen af siden


U

Udpegede bevaringsværdige bygninger
Udvalgsvarebutikker > 2.000 m²
Ulrikkenborg
Ulrikkenborg bydel

Til toppen af siden


V

Vand
Vandplaner
Vedtaget
Vejnet
Vidensby 2020
Virum
Virum
Virum bydel
VVM - tillæg/anlæg

Til toppen af siden


1

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.21
1.1.21
1.1.24
1.1.24
1.1.25
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.31
1.1.31
1.1.32
1.1.40
1.1.60
1.1.60
1.1.61
1.1.80
1.1.90
1.1.91
1.2.30
1.2.60
1.2.61
1.2.62
1.2.63
1.2.64
1.2.80
1.2.81
1.2.90
1.3.30
1.3.30
1.3.60
1.3.60
1.3.61
1.3.61
1.3.80
1.3.80
1.3.81
1.3.81
1.3.82
1.3.82
1.3.83
1.4.02
1.4.02
1.4.04
1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.34
1.4.40
1.4.44
1.4.47
1.4.60
1.4.61
1.4.62
1.4.63
1.4.63
1.4.64
1.4.64
1.4.65
1.4.65
1.4.66
1.4.67
1.4.67
1.4.68
1.4.69
1.4.69
1.4.90
1.5.91
1.5.91
1.6.41
1.6.42
1.6.80
1.6.90
1.7.46
1.7.46
1.7.90
1.7.90
1.7.92
1.7.92
1.7.93
1.7.93
1.7.94
1.7.94
1.7.95
1.7.95
13 - Kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
14/2013 - Tracéet langs Helsingørmotorvejen
16/2013 - For Lyngby Hovedgade 63
17 - Kommuneplantillæg 17/2013 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station
18 - Kommuneplantillæg 18/2013 for dyregravplads
19 - Lyngby-Fuglevad

Til toppen af siden


2

2.1.01
2.1.02
2.1.31
2.1.40
2.1.41
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63
2.1.64
2.1.65
2.1.66
2.1.67
2.1.68
2.1.69
2.1.70
2.1.71
2.1.80
2.1.81
2.1.82
2.1.83
2.1.90
2.1.90
2.1.91
2.1.91
2.1.92
2.1.93
2.1.94
2.1.94
2.1.94
2.1.95
2.2.01
2.2.30
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.40
2.2.42
2.2.60
2.2.61
2.2.62
2.2.63
2.2.64
2.2.64
2.2.65
2.2.66
2.2.67
2.2.68
2.2.69
2.2.70
2.2.71
2.2.72
2.2.73
2.2.74
2.2.75
2.2.80
2.2.82
2.2.83
2.2.84
2.2.87
2/2017 For forlængelse af Firskovvej - Kommuneplantillæg 1
20 - Fæstningskanalen
21/2013 - Sorgenfri stationsområde
23/2013 - Klampenborgvej 211 m.fl.
24/2013 - Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
26/2013 - Kommuneplantillæg for Skovbrynet
27 - Kommuneplantillæg 27/2013 for Akademivej
28 - Kommuneplantillæg for Lundtofte - Helhedsplan

Til toppen af siden


3

3.1.01
3.1.02
3.1.03
3.1.30
3.1.32
3.1.60
3.1.61
3.1.62
3.1.80
3.1.90
3.2.30
3.2.31
3.2.40
3.2.60
3.2.61
3.2.62
3.2.63
3.2.65
3.2.67
3.2.68
3.2.69
3.3.30
3.3.31
3.3.40
3.3.60
3.3.62
3.3.63
3.3.64
3.3.65
3.3.81
3.3.90
3.3.90
3.3.91
3.3.92
3.4.30
3.4.31
3.4.40
3.4.41
3.4.80
3.4.81
3.4.90
3.4.90
3.4.91

Til toppen af siden


4

4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.03
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.41
4.1.43
4.1.44
4.1.60
4.1.61
4.1.62
4.1.63
4.1.64
4.1.65
4.1.66
4.1.67
4.1.68
4.1.69
4.1.70
4.1.71
4.1.72
4.1.73
4.1.74
4.1.75
4.1.76
4.1.84
4.1.84
4.1.90
4.1.91
4.1.91
4.1.92
4.1.93
4.2.30
4.2.31
4.2.32
4.2.33
4.2.40
4.2.41
4.2.43
4.2.60
4.2.62
4.2.66
4.2.67
4.2.68
4.2.69
4.2.70
4.2.71
4.2.72
4.2.73
4.2.74
4.2.75
4.2.76
4.2.77
4.2.78
4.2.79
4.2.81
4.2.82
4.2.83
4.2.84
4.2.86
4.2.87
4.2.90
4.2.92
4.3.30
4.3.40
4.3.41
4.3.60
4.3.62
4.3.63
4.3.64
4.3.65
4.3.65
4.3.68
4.3.80
4.3.90
4.3.91
4.3.92
4.3.93

Til toppen af siden


5

5.1.01
5.1.01
5.1.30
5.1.40
5.1.41
5.1.42
5.1.42
5.1.42
5.1.43
5.1.43
5.1.60
5.1.61
5.1.62
5.1.62
5.1.63
5.2.01
5.2.03
5.2.30
5.2.31
5.2.32
5.2.40
5.2.41
5.2.60
5.2.62
5.2.63
5.2.64
5.2.65
5.2.66
5.2.67
5.2.68
5.2.69
5.2.70
5.2.71
5.2.72
5.2.80
5.2.84
5.3.40
5.3.90
5.3.90
5.3.90
5.4.80
5.4.90
5.4.91
5.4.91
5.4.92
5.4.92
5.4.93
5.4.93

Til toppen af siden


6

6.1.01
6.1.42
6.1.43
6.1.60
6.1.62
6.1.63
6.1.64
6.1.65
6.1.90
6.2.30
6.2.40
6.2.41
6.2.42
6.2.43
6.2.43
6.2.43
6.2.60
6.2.61
6.2.62
6.2.63
6.2.64
6.2.65
6.2.90
6.2.91
6.2.92
6.2.93
6.2.93
6.2.93
6.2.94
6.2.94
6.2.94
6.3.90

Til toppen af siden


7

7.1.40
7.1.60
7.1.60
7.1.61
7.1.62
7.1.63
7.1.64
7.1.65
7.1.66
7.1.67
7.1.68
7.1.80
7.1.80

Til toppen af siden


8

8.1.40
8.1.41
8.1.41
8.1.42
8.1.44
8.1.45
8.1.46
8.1.47
8.2.40
8.3.40
8.3.41
8.4.40
8.4.41
8.4.41
8.4.43
8.4.44
8.4.45
8.4.45
8.4.46
8.5.40
8.5.40
8.5.41
8.5.42
8.5.43
8.5.44
8.5.45
8.5.46
8.5.47
8.5.48
8.5.49
8.5.50
8.5.51
8.5.52
8.5.54
8.5.55
8.6.40
8.6.41
8.6.42
8.6.44
8.6.47
8.6.48
8.6.49
8.6.51
8.6.52
8.7.40
8.7.42
8.7.43
8.7.44
8.7.45
8.7.46
8.7.47
8.7.49
8.7.50
8.7.51

Til toppen af siden

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk