Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 1.1.29
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
1.5.91
1.1.29
1.1.28
1.1.25
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

1.1.29 - Firskovvej 14-20 m.fl.

Bestemmelser

Plannavn
Firskovvej 14-20 m.fl.

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kgs. Lyngby

Bebyggelsesprocent
200%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
6 etager

Max. bygningshøjde
27 m

Anvendelse
Del af bymidten.
Detailhandel. Kontor. Offentligt service; uddannelse. Boliger. Anden publikumorientret service; café, kiosk, restaurant eller lignende. Parkeringshus.

Detailhandel: Der må kun etableres butikker med særligt pladskrævende varer og udvalgsvarer. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området.

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområdet.

Bebyggelsens omfang
Der kan bygges maksimalt 27 m inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag. Nærmest villaområdet må der bygges maksimalt 12 m.
Bebyggelse må punktvis være op til 10 etager, dog kan den 10. etage kun anvendes til udendørs ophold på tagflader.
Der må kun etableres én almindelig udvalgsvarebutik større end 2000 m². Denne butikker må højst være op til 5000 m². For udvalgsvarebutikker med salg af særligt pladskrævende varer må der kun etableres én butik op til 20.000 m², øvrige udvalgsvarebutikker med salg af særligt pladskrævende varer må være op til 5.000 m².

Opholdsarealer
Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

Trafik
For butikker med salg af særligt pladskrævende varer fastsættes en parkerings norm for biler på 1 p-plads pr. 40 m² etageareal og for cykler 1 cykel-p-plads pr. 100 m² etageareal.

De generelle parkeringsnormer, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

Særlige bestemmelser

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk