Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 1.1.28
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
1.5.91
1.1.29
1.1.28
1.1.25
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

1.1.28 - Nørgaardsvej øst

Bestemmelser

Plannavn
Nørgaardsvej øst

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kgs. Lyngby

Bebyggelsesprocent
200%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
6 etager

Max. bygningshøjde
27 m

Anvendelse
Del af bymidten.

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal trappe ned mod villabebyggelsen mod syd, så bebyggelses nærmest naboerne højst må være 8,5 m.
Bebyggelse må være op til 6 etager, dog punktvist op til 10, hvor den 10. etage kun kan benyttes til udendørs ophold på tagfladerne.
Bebyggelsen må være op til 27 m inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag, dog må der etableres trappetårn/elevatortår til ophold på de øverste tagflader i op til 28,5 m.

Opholdsarealer
Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

Trafik
Området trafikbetjenes via fordelingsvej gennem rammeområde 1.1.25 vest for området.
De generelle parkeringsnormer, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

Særlige bestemmelser

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk