Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Rammer Rammer for enkelt områder Forslag 1.1.25
Generelle rammer
Rammer
Kgs. Lyngby
Lyngby bydel
Ulrikkenborg bydel
Sorgenfri bydel
Virum bydel
Lundtofte bydel
Hjortekær bydel
Taarbæk bydel
Landskab
Rammer for enkelt områder
Forslag
1.5.91
1.1.29
1.1.28
1.1.25
5.1.01
5.1.43
5.1.62
5.4.91
5.4.92
5.4.93
5.4.80
Vedtaget
Retningslinjer
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

1.1.25 - Nørgaardsvej

Bestemmelser

Plannavn
Nørgaardsvej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Kgs. Lyngby

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4 etager

Anvendelse
Del af bymidte. Kontor, etageboliger samt offentlig service.

Områdets anvendelse
Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang
Området opdeles i kontor- og offentlig service mod Nørgaardsvej og Nærumbanen og et etageboligområde mod Birkholmvej og Frem. Bebyggelsen skal fordeles med 2/3 kontor/offentlig service og 1/3 boliger. Bebyggelsesprocenten er beregnet ud fra det matrikulære areal. Det er intentionen, at området omdannes til et bykvarter i tæt kontakt med det øvrige Kgs.Lyngby, og at dette understreges både fysisk, funktionelt og arkitektonisk. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Kontorbebyggelsen kan punktvis have op til 6 etager.

Trafik
Trafikalt betjenes området fra Nørgaardsvej via en nord-sydgående stamvej, der er placeret på den tidligere Otto Nielsen-grund. Stamvejen forgrenes i en øst-vestgående fordelingsvej, der trafikbetjener det samlede område. Der sikres areal, så Nørgaardsvej vil kunne udvides med bl.a. cykelstier.

Særlige bestemmelser

Status

ForslagPrintervenlig udgave
Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk