Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Byudvikling
Kgs. Lyngby
Sorgenfri
Virum
Detailhandel
Letbane
Ringbyen langs Ring 3
Lyngby Idrætsby
Dyrehavegårds Jorder
Tracéet langs Helsingørmotorvejen
Vidensby 2020
GRØNT LYS
GRØNT LYS+
 

Byudvikling


I Kommuneplan 2013 er byudvikling et centralt tema.

I den store skala er letbanen langs Ring 3 helt central for byudviklingen. Letbanen vil give nye muligheder for en visionær omdannelse og udvikling i en ring af byområder fra Ishøj og Avedøre i syd til Kgs. Lyngby og DTU i nord.

I Kgs. Lyngby skal der satses på byfortætning med flere boliger og mere byliv, mere erhvervsliv med fokus på videnserhverv og detailhandel, flere kulturelle tilbud, attraktive byrum og bedre transportmuligheder. Omdannelsen af Kanalvejsparkeringen er helt centralt.

I Virum og Sorgenfri skal der også satses på byfortætning med flere boliger og mere byliv, erhvervsliv og en styrkelse af dagligvarehandlen og attraktive byrum. Udviklingen skal ske omkring stationerne, så flere tilskyndes til at bruge offentlig transport.

Der er ingen væsentlige uudnyttede arealreservationer i kommuneplanen.

Resultaterne af forskningsprojektet "Byliv, der betaler sig" vil blive inddraget i den videre byplanlægning.  

 


 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk