Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Andre planer
Sammenhæng med andre planer
Hidtidig planlægning
Erhverv
Befolkning og boliger
Klima og energi
Affald, vand og spildevand
Bydele
Kystnærhedszone
Offentlig service
 

Andre planer


"Andre planer" betegner nogle af de øvrige planmæssige forhold, der vedrører kommuneplanen, og har betydning for den kommunale udvikling. Der gives her en kort introduktion til hvert underpunkt, den fulde tekst findes ved at klikke på menuen i venstre side af skærmen.

Sammenhæng med andre planer

En kommuneplan er udarbejdet i henhold til Planloven og underlægger sig overordnede statslige og regionale planer. I afsnit om "Sammenhæng med andre planer" beskrives den fysiske planlægnings hierarki og der redegøres for hvilke landsplandirektiver, der har direkte betydning for planlægningen i hovedstadsregionen. Der er ligeledes en beskrivelse af den regionale udviklingsplan samt en introduktion til kommunens strategier.

Hidtidig planlægning

I afsnittet "Hidtidig planlægning" findes et historisk tilbageblik på kommuneplanlægningen. Afsnittet tager udgangspunkt i dispositionsplanen fra 1949 og den første egentlige kommuneplan fra 1980, og beskriver de revisioner, der er foretaget i henholdsvis 1988, 1994, 2005 og 2009.

Erhverv

I dette afsnit beskrives kommunens erhvervsområder og mulighederne for fortætning og omdannelse til kontorerhverv. Erhvervsstrategien er kort beskrevet med henvisning til Vidensby 2020 og Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Befolkning og boliger

Kommunens befolkningstal og befolkningsprognoser er centrale i dette afsnit, der også omhandler boligforsyningen og en boligstrategi for studerende og forskere i Vidensbyen.

Klima og energi

Lyngby-Taarbæk Kommune gøres en stor indsats for at reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift og tilpasse sig de klimaforandringer, der forventes at komme. I dette afsnit uddybes tiltagene og de opstillede mål.

Affald, vand og spildevand

Afsnittet skitserer overordnede rammer for drikkevand, spildevand og affald.

Bydele

I afsnittet "Bydele" findes en beskrivelse af kommunens 7 bydele samt landskabet.

Hvert bydelsafsnit beskriver bolig- og erhvervssammensætningen, detailhandlen, ældreomsorgen, idrætsfaciliteterne og de grønne områder i bydelen.

Kgs. Lyngby består af en del af Lyngby såvel som en del af Ulrikkenborg og beskrives under menupunktet Byudvikling > Kgs. Lyngby.

Offentlig service

Under dette punkt findes et kort over kommunens børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, ældreomsorg, biblioteker, idrætsanlæg, kolonihaver og udflugtsområder. 


  

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk